Contacts

Yiwen Zhang

Communications Officer - China

Phone: +86-10-8532 5228 ext.5309

yiwen.zhang@wfp.org