Skip to main content

ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာပံ့ပိုးရန္ ကိုရီးယားျပည္သူ႕သမၼတႏို္င္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀၀ ကူညီေထာက္ပံ့

ရန္ကုန္ – ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ ေျမျပိဳမႈဒဏ္ကို ခံစားေနရဆဲျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အား ကိုရီးယား ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သိန္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ဤအလွဴေငြျဖင့္ ဆန္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၄၀၀ ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ရာ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေျမျပိဳမႈဒဏ္ အဆိုးရြားဆံုးခံခဲ့ရေသ ျမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လူေပါင္း ၁၅၀၀၀ အတြက္ ရိကၡာႏစ္လစာ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆန္မ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ အသးစား ဆန္စပါးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စီးပြါးေရး ျပန္လည္အသက္၀င္လာေစေရးအတြက္ အကူအညီရေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

“ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အားကိုးယံုၾကည္ရေသာ မိတ္ဖက္အေနနဲ႕ ကိုရီးယားျပည္သူ႕သမၼတႏို္င္ငံက ေရေဘးနဲ႕ေျမျပိဳမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို အလြန္စာနာေထာက္ထားမိပါတယ္။ ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ခံရတဲ့သူမ်ားအတြက္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ကတဆင့္ စားနပ္ရိကၡာပ့ံပိုးေပးႏို္င္တဲ့ အတြက္လည္း အလြန္ေက်နပ္မိပါတယ္။” ဟု ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ ကိုရီးယားျပည္သူ႕သမၼတႏို္င္ငံ သံအမတ္ၾကီး H.E. Lee Baek-soon က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရေဘးႏွင့္ ေျမျပိဳမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ၁၇ သိန္း ခန္႕ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ၾကရသည့္အျပင္ လယ္ယာေျမ ဟက္တာ ၅ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္ ၂ သိန္းခဲြေက်ာ္ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လအေစာပိုင္းမွ စတင္ခဲ့ေသာ ေရေဘးအေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့မႈကာလအတြင္း ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္က ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားမွ ေရေဘးဒဏ္ခံျပည္သူ ၄၅၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေပးႏို္င္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ယခုအခါ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းတို႕ရွိ ေရေဘးဒဏ္ဆိုးရြားစြာခံရေသာ ေဒသမ်ားမွ လူေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ကနဦးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္၏ ေရေဘးအတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

 

“ကိုရီးယားျပည္သူ႕သမၼတႏို္င္ငံဟာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ရဲ႕ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ေထာက္ပ့ံေပးသူအေနနဲ႕ ေတြ႕ျမင္ရတဲ့အတြက္ တကယ္ကို ၀မ္းသာေက်နပ္မိပါတယ္။” ဟု ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ ႒ာေနကိုယ္စားလွယ္ Dom Scalpelli က ေျပာၾကားသည္။

 

#                              #                                 #

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္သည္ ကမၻာတစ္၀န္း ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈကိုတိုက္ဖ်က္ရာတြင္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈဆို္င္ရာ အၾကီးမားဆံုး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျပီး အေရးေပၚကာလတြင္ စားနပ္ရိကၡာ ထာက္ပံ့ျခင္း၊ အာဟာရျပည့္၀ေစရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ ျမင့္မားလာေစရန္ တည္ေထာင္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပည္သူလူထုုႏွင့္ လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္သည္ ႏို္င္ငံေပါင္း (၈၀)မွ  လူဦးေရ သန္း (၈၀)ခန္႕ကို ႏွစ္စဥ္ ကူညီ ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။

 

တြစ္တာလိပ္စာမွာ @wfp_media        

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါက -

Soonhee Choi၊ ကိုရီးယားျပည္သူ႕သမၼတႏို္င္ငံသံရံုး၊ လက္ကိုင္ဖုန္း +၉၅ ၉ ၅၁၇၇၁၂၄၊ အီးေမးလ္ - shchoi01@mofa.go.kr

Ayuka Ibe၊ WFP/ျမန္မာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း +၉၅ ၉ ၄၅၀၀၆၁၂၃၆၊ အီးေမးလ္ - ayuka.ibe@wfp.org

Topics
Myanmar