Skip to main content

Global livsmedelsassistans 2018 - Motverka livsmedelskriser

2018 - World Food Assistance - Preventing Food Crises
Den här globala rapporten fokuserar på livsmedelskriser och undersöker vad som orsakar dem, vad avgör deras storlek och hur kan de undvikas.